Публикуване на годишен финансов отчет
КЕЙБЪЛТЕЛ-ПРИМА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КЕЙБЪЛТЕЛ-ПРИМА АД
Седалище:
ГР.НЕСЕБЪР УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"51
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG147032881
Управител:
НИКОЛАЙ КИРОВ
Главен счетоводител:
МИЛЕНА КИРКОВА
Одитор:
Пенка НиколоваПолезни връзки:

-->