Публикуване на годишен финансов отчет
ИВ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2016
2015
2014
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
ИВ ДЗЗД
Седалище:
Варна, ул. Подполковник Калитин 28
ЕИК/БУЛСТАТ:
148000935
Управител:
Мартин Атанасов Алтъпармаков
Главен счетоводител:
ПетроваПолезни връзки:

-->