Публикуване на годишен финансов отчет
Обзор Бийч Ресорт IІІ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Обзор Бийч Ресорт IІІ ЕООД
Седалище:
ул. "Драгоман" № 25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG148013834
Управител:
Таньо Господинов Господинов
Главен счетоводител:
Светла Софрониева
Одитор:
Добрина КалояноваПолезни връзки:

-->