Публикуване на годишен финансов отчет
ПИРЕЯ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2011
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
ПИРЕЯ ДЗЗД
Седалище:
Провадия кв. Север, бл.11, вх.Г, ет.2
ЕИК/БУЛСТАТ:
148020309
Управител:
Росица Чернева
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->