Публикуване на годишен финансов отчет
А и К НИКОЛОВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
А и К НИКОЛОВИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия кв. Север, бл.9
ЕИК/БУЛСТАТ:
148025982
Управител:
Атанас Ангелов Николов
Предмет на дейност:
Ремонт на автомобилиПолезни връзки:

-->