Публикуване на годишен финансов отчет
БЕРТА ТРЕЙД ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БЕРТА ТРЕЙД ЕООД
Седалище:
гр. ВАРНА ул. "ИВАЦ" № 18
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG148026162
Управител:
А.Вълкова
Главен счетоводител:
А.ВълковаПолезни връзки:

-->