Публикуване на годишен финансов отчет
ГЮНТАЙ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
ГЮНТАЙ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Божур 31
ЕИК/БУЛСТАТ:
148026671
Управител:
Наско Янакиев Ангелов
Предмет на дейност:
Отпушване на канали и др. ремонтни дейностиПолезни връзки:

-->