Публикуване на годишен финансов отчет
Обзор Бийч Клуб II ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Обзор Бийч Клуб II ЕООД - годишен финансов отчет за 2007

Баланс
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->