Публикуване на годишен финансов отчет
И и Д ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
И и Д ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Св. Св. Кирил и Методий 10
ЕИК/БУЛСТАТ:
148038684
Управител:
Добрин Минчев ПачевПолезни връзки:

-->