Публикуване на годишен финансов отчет
КЕНТАВЪР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
КЕНТАВЪР ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Ц. Тодоров 20
ЕИК/БУЛСТАТ:
148046275
Управител:
Румен Милков ВасилевПолезни връзки:

-->