Публикуване на годишен финансов отчет
КЕНТАВЪР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

КЕНТАВЪР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008

Протокол от общото събрание
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->