Публикуване на годишен финансов отчет
КЕНТАВЪР ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
КЕНТАВЪР ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Ц. Тодоров 20
ЕИК/БУЛСТАТ:
148046275
Управител:
Румен Милков ВасилевПолезни връзки:

-->