Публикуване на годишен финансов отчет
СЪНИ 72 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2015
2014
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
СЪНИ 72 ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Бойчо Желев 164
ЕИК/БУЛСТАТ:
148080295
Управител:
Ферах Еминова Хюсеинова
Предмет на дейност:
Обществено храненеПолезни връзки:

-->