Публикуване на годишен финансов отчет
СЪНИ 72 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
СЪНИ 72 ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Бойчо Желев 164
ЕИК/БУЛСТАТ:
148080295
Управител:
Ферах Еминова Хюсеинова
Предмет на дейност:
Обществено храненеПолезни връзки:

-->