Публикуване на годишен финансов отчет
ПЕРФЕКТСТРОЙ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008

Начална страница

ПЕРФЕКТСТРОЙ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009

Баланс
стр. 1  2  3  4  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->