Публикуване на годишен финансов отчет
РИМИДАЛ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
РИМИДАЛ ДЗЗД
Седалище:
Варна ул. Вяра, бл.2 вх.Г ет.4 ап.10
ЕИК/БУЛСТАТ:
148097825
Управител:
Любомир Грозев
Предмет на дейност:
Инженерно-проектантска дейностПолезни връзки:

-->