Публикуване на годишен финансов отчет
РИМИДАЛ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
РИМИДАЛ ДЗЗД
Седалище:
Варна ул. Вяра, бл.2 вх.Г ет.4 ап.10
ЕИК/БУЛСТАТ:
148097825
Управител:
Любомир Грозев
Предмет на дейност:
Инженерно-проектантска дейностПолезни връзки:

-->