Публикуване на годишен финансов отчет
БУЛГАРИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
БУЛГАРИ ДЗЗД
Седалище:
Варна, ул. Роза 36
ЕИК/БУЛСТАТ:
148121482
Управител:
Александър Пламенов АтанасовПолезни връзки:

-->