Публикуване на годишен финансов отчет
Флора ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2017
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2017
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
Флора ДЗЗД
Седалище:
гр. Провадия, обл. Варна, общ. Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
148148796
Управител:
Фатмя Зия Мустафа
Главен счетоводител:
Петрова
Одитор:
не е извършванПолезни връзки:

-->