Публикуване на годишен финансов отчет
СИД-СТРОЙ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СИД-СТРОЙ АД
Седалище:
ПЛОВДИВ, УЛ."ПЕТЪР ЧЕНКОВ" №1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG160081723
Управител:
АРГИЛАШКИ
Главен счетоводител:
ГАРГОВА
Одитор:
Павел ДимитровПолезни връзки:

-->