Публикуване на годишен финансов отчет
Синтез Софт ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Синтез Софт ЕООД
Седалище:
гр. Пловдив, ул. Велико Търново 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG160091525
Управител:
Нина Желязкова
Главен счетоводител:
Петър КанговПолезни връзки:

-->