Публикуване на годишен финансов отчет
ИМПУЛС-МС АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИМПУЛС-МС АД
Седалище:
ПЛОВДИВ, УЛ."ЦАР БОРИС ПЪРВИ" 11А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG160130841
Управител:
ЧОТОВ
Главен счетоводител:
ГАРГОВА
Одитор:
Бояна ТончеваПолезни връзки:

-->