Публикуване на годишен финансов отчет
Дертер България ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Дертер България ООД - годишен финансов отчет за 2007

Отчет за паричните потоци
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->