Публикуване на годишен финансов отчет
Никстом ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Никстом ЕООД
Седалище:
гр. София, район Искър, жк Дружба, бл.108, вх. В, ап.51
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175058663
Управител:
Ралица Василева Василева
Главен счетоводител:
БМКММ ЕООД
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->