Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕНАКС ОЙЛ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за приходите и разходите от лихви


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕНАКС ОЙЛ ООД
Седалище:
София -1632 жк. Овча купел 2 бл.43 вх.В ателие 3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175093418
Управител:
Юлиян Костадинов
Главен счетоводител:
М.КолеваПолезни връзки:

-->