Публикуване на годишен финансов отчет
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД
Седалище:
ГР.СОФИЯ, УЛ. ПОЗИТАНО 11 А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175114503
Управител:
НИКОЛАОС ЛУКОПУЛОС
Главен счетоводител:
Десислава Христова
Одитор:
Васил СпасовПолезни връзки:

-->