Публикуване на годишен финансов отчет
Джи Ди Би Сол ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Джи Ди Би Сол ЕАД
Седалище:
гр.София, р-н Красно село, кв.Бъкстон, ул."Ген.Суворов" бл.8, ап.24
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175127767
Управител:
Христо Витанов
Главен счетоводител:
Надежда Иванова
Одитор:
Константин СтояновПолезни връзки:

-->