Публикуване на годишен финансов отчет
Димел Мес ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Димел Мес ЕООД
Седалище:
гр. София, район Триадица, жк. Гоце Делчев, бл. 242, вх.А, ап.13
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175130560
Управител:
Александра Самунджи
Главен счетоводител:
БНКММ ЕООД
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->