Публикуване на годишен финансов отчет
Хюман Пауър АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Хюман Пауър АД
Седалище:
гр. София, ул. "Индустриална" 11
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175140177
Управител:
Васил Василев
Главен счетоводител:
Цветана Тошева
Одитор:
Мария ДимитроваПолезни връзки:

-->