Публикуване на годишен финансов отчет
Текнотес М.И.Т.Т.Ве Сан. Аноним Ширкети - клон България - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Текнотес М.И.Т.Т.Ве Сан. Аноним Ширкети - клон България
Седалище:
София, ул. Дунав № 33, ет.4, ап.13
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175146970
Управител:
Хасан Динч
Главен счетоводител:
Емпирико ЕООД
Одитор:
Златка КолеваПолезни връзки:

-->