Публикуване на годишен финансов отчет
АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС ЕАД
Седалище:
гр. София, ул. "Черноризец Храбър" № 3, бл. 7, партер
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175156651
Управител:
Вера Стойкова
Главен счетоводител:
Севда Царибродска
Одитор:
Милка ПандаклиеваПолезни връзки:

-->