Публикуване на годишен финансов отчет
Фондация "Институт Конфуций" - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Фондация "Институт Конфуций"
Седалище:
гр.София бул."Тодор Алексдандров" 79
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175160183
Управител:
А.Алексиев
Главен счетоводител:
Т.Георгиева



Полезни връзки:

-->