Публикуване на годишен финансов отчет
ПАЛПЕ консултинг ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПАЛПЕ консултинг ЕООД
Седалище:
София, ж.к.Младост,бл.90,вх.6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175173088
Управител:
Александър Петков
Главен счетоводител:
Е.КостоваПолезни връзки:

-->