Публикуване на годишен финансов отчет
ПАКОМАГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПАКОМАГ АД
Седалище:
гр. София, ул."Иван Вазов" 16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175179810
Управител:
Момчил Диков
Главен счетоводител:
Галина Кръчмарова
Одитор:
Димитана ХристоваПолезни връзки:

-->