Публикуване на годишен финансов отчет
ЕГИС БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕГИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
СОФИЯ, УЛ АЛАБИН 56 ЕТ 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175190269
Управител:
МАРИЯ БЛАГОЕВА
Главен счетоводител:
ЗОЯ ЛЕХЧЕВСКА
Одитор:
Васил КалайджиевПолезни връзки:

-->