Публикуване на годишен финансов отчет
Сдружение "Право за всеки" - годишен финансов отчет за 2017
• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2017
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
Сдружение "Право за всеки"
Седалище:
гр. София 1618, бул. Цар Борис III № 225А, ет.5, офис 13-14
ЕИК/БУЛСТАТ:
175191022
Управител:
Светлана Ирасек
Главен счетоводител:
Илка Гачева
Предмет на дейност:
Нестопанска цел в обществена ползаПолезни връзки:

-->