Публикуване на годишен финансов отчет
ЕНСИС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕНСИС ООД
Седалище:
София жк. Света Троица бл.340 вх.Б ет. 5 ап. 38
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175192260
Управител:
Атанас Иванов
Главен счетоводител:
М.КолеваПолезни връзки:

-->