Публикуване на годишен финансов отчет
КОМ 2016 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КОМ 2016 АД
Седалище:
гр.София,ул."Дамяница" № 3-5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175192537
Управител:
инж.В.Бубев
Главен счетоводител:
Ю Лалова
Одитор:
Живко КириловПолезни връзки:

-->