Публикуване на годишен финансов отчет
Унисофтуеър АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Унисофтуеър АД
Седалище:
гр. София 1000, ул. Г. Раковски 101, мецанин
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175223107
Управител:
Апостолос Тритас
Главен счетоводител:
Людмила Кирилова
Одитор:
Богомил ПейчевПолезни връзки:

-->