Публикуване на годишен финансов отчет
КАБЕЛ ТВ СТРОЙ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КАБЕЛ ТВ СТРОЙ АД
Седалище:
СОФИЯ,С.БИСТРИЦА УЛ ТОПОЛИТЕ 10
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175231463
Управител:
ВАСКО АСЕНОВ ТАНЕВ
Главен счетоводител:
ПЕНКА МИХАЙЛОВА
Одитор:
Васил КалайджиевПолезни връзки:

-->