Публикуване на годишен финансов отчет
ЕС КЕЙ БИ ТРЕЙДИНГС ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕС КЕЙ БИ ТРЕЙДИНГС ЕООД
Седалище:
гр. София 1379, р-н Възраждане, ж.к. Сердика, бл.15А, вх.Б, ап.41
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175235515
Управител:
Шон Кевин Брайсън
Главен счетоводител:
Деница АнгеловаПолезни връзки:

-->