Публикуване на годишен финансов отчет
Сандански Ритейл Център ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Сандански Ритейл Център ООД
Седалище:
гр.София 1407 , бул.Черни връх 51Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175276234
Управител:
Марио Захариев
Главен счетоводител:
С.АнгеловаПолезни връзки:

-->