Публикуване на годишен финансов отчет
Видин Ритейл Център ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Видин Ритейл Център ООД
Седалище:
гр.София 1407, бул.Черни връх 51Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175287857
Управител:
Марио Захариев
Главен счетоводител:
Светла АнгеловаПолезни връзки:

-->