Публикуване на годишен финансов отчет
БЕНРУБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БЕНРУБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
ул. Димитър Хаджикоцев 116 бл.1 М16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175291631
Управител:
Димитриос Янакополус
Главен счетоводител:
Ирина Желева
Одитор:
Изабела ДжалъзоваПолезни връзки:

-->