Публикуване на годишен финансов отчет
Роза Веда България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Роза Веда България ЕООД
Седалище:
гр. София, бул. Патриарх Евтимий 17
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175301355
Управител:
Донка Димитрова Ходжева
Главен счетоводител:
Александър Николаев ГеоргиевПолезни връзки:

-->