Публикуване на годишен финансов отчет
ЕЛ-5-ЕЛ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕЛ-5-ЕЛ ЕООД
Седалище:
Перник ул. Търговска № 30
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175310359
Управител:
Катя Костадинова
Главен счетоводител:
М.КолеваПолезни връзки:

-->