Публикуване на годишен финансов отчет
ПолМат АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПолМат АД
Седалище:
гр. София, община Средец, кв.”Военна рампа” ул.”Проф.Иван Георгов” 1А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175367591
Управител:
Гасмелсид
Главен счетоводител:
Ваклинова
Одитор:
Трифонка ВелеваПолезни връзки:

-->