Публикуване на годишен финансов отчет
МаксКонсулт България ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МаксКонсулт България ЕАД
Седалище:
ГР.СОФИЯ,УЛ."НИКОЛА ОСТРОВСКИ"6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175437132
Управител:
Н.ВЪЛКОВ
Главен счетоводител:
Д.ДИМИТРОВ
Одитор:
Мариана МихайловаПолезни връзки:

-->