Публикуване на годишен финансов отчет
ШЕКИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ШЕКИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия, ул. Шипко 16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175439293
Управител:
Шенер Насим Кязим
Предмет на дейност:
Транспортни услугиПолезни връзки:

-->