Публикуване на годишен финансов отчет
ШЕКИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2011
2010
2009
2008

Начална страница

ШЕКИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010

Протокол от общото събрание
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->